CEASE therapie

 

Behandeling van autisme en andere gedragsstoornissen

Iedereen die ermee te maken heeft weet het: autisme isoleert en staat een 'normaal' leven in de weg, voor alle gezinsleden. Homeopathisch arts Tinus Smits ontwikkelde de CEASE therapie: Complete Elimination of Autistic Spectrum Expression. Hij behandelde inmiddels honderden kinderen waar hij met deze aanpak verbeteringen zag. Inmiddels zijn er al veel artsen en homeopaten in Nederland opgeleid en gecertificeerd.
Deze zogenoemde CEASE therapeuten ontstoren autistische kinderen en zelfs volwassenen stap voor stap van uiteenlopende mogelijk oorzakelijke factoren. Daardoor verbeteren ze in ontwikkeling op alle niveaus: lichamelijk, sociaal-emotioneel en mentaal. 

Autisme beter hanteerbaar                                                                                                                                 

De verbeteringen die behandelingen met CEASE therapie kunnen opleveren, laten zien dat hierdoor autisme beter hanteerbaar kan worden. Ook andere vormen van gedragsstoornissen en afgeleide ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD, agressie, angst of boosheid kunnen verbeteringen laten zien. Door een zorgvuldig gesprek met de CEASE therapeut wordt een uitgebreide anamnese afgenomen en wordt een behandelplan opgesteld. Hij of zij gebruikt daarbij een checklist waar mogelijke oorzaken die tot nu toe bekend zijn vermeld staan van voor en tijdens de zwangerschap, de bevalling en de eerste jaren van het kind. Na elke stap wordt gekeken hoe het kind gereageerd heeft en wordt de volgende stap gezet.

Ondersteunende middelen                                                                                                              

Ter ondersteuning van het genezingsproces kunnen orthomoleculaire producten worden gegeven zoals vitamine
C, zink, magnesium en visolie. Ook worden algemene voedingsadviezen en adviezen om de storende omgevingsfactoren zoveel mogelijk te vermijden. Onderzoek wijst bijvoorbeeld uit dat 80% van de autistische kinderen een darmstoornis heeft. Soms geeft het weglaten van suikers, melk en kleur- geur- en smaakstoffen al een enorme verbetering. We proberen zoveel mogelijk strenge diëten te vermijden om de ouders niet extra te belasten.